Inštruiranje

Angleščina je globalni jezik sporazumevanja in z znanjem tega jezika je človeku odprta pot v svet. Angleški jezik je vključen v učni načrt kot prvi tuji jezik že v zelo zgodnjem stadiju v osnovni šoli. S predmetom »tuji jezik – angleščina« se učenci in dijaki srečujejo vsa leta svojega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, prav tako pa je angleščina prisotna tudi v nadaljevalnem izobraževanju na višjih, visokih in univerzitetnih programih. A vsakdo ni jezikovno nadarjen, in pri doseganju želenih ciljev ali izpolnjevanju kriterijev ocenjevanja v šolah se pojavijo težave. Mi vam s svojo strokovnostjo, predanostjo in pravim pristopom tlakujemo pot do znanja.