Lektoriranje

Besedilo, najsi bo to v pisnem ali govornem diskurzu, ki ga tvori pisec / govorec v tujem jeziku, pogosto vsebuje napake, ki jih avtor sam ne zazna, (npr. razni slovnični detajli, členi, kolokacije, besedne fraze itd.). Zato je priporočljivo, v določenih primerih celo obvezno, da takšno besedilo strokovno pregleda nekdo, ki je zato usposobljen. Izognite se površnosti, pošljite nam svoj tekst v strokovno lekturo in tako poskrbite, da bo vaše sporočilo v angleščini zvenelo jasno, tekoče in naravno.