Učenje / inštruiranje na daljavo

Individualno učenje na daljavo je namenjeno vsem tistim, ki v svojem natrpanem urniku ne najdejo prostega termina za učno uro v živo, kljub temu pa bi se jezika želeli naučiti oziroma bi potrebovali dodatno razlago pri razumevanju snovi. To težavo učinkovito rešimo z učenjem / inštruiranjem na daljavo preko interneta. Stik predavatelj – slušatelj poteka preko spletne kamere; kar učitelj pove, učenec na drugi lokaciji sliši, in kar učitelj napiše na tablo pred računalnikom, učenec na drugi strani vidi. Situacija je tako rekoč zelo podobna tisti v učilnici, saj se slušatelj in predavatelj med seboj vidita in slišita, poleg tega pa je velik poudarek na komunikativnem pristopu. Prednosti učenja na daljavo je več, npr. prilagojenost slušateljevim prostorskim in časovnim omejitvam ter sposobnostim, možnost sprotnega popravljanja in dopolnjevanja gradiv itd. Z učenjem na daljavo lahko privarčujete tako na gorivu kot tudi času, odšli pa boste z enako mero znanja in višjim nivojem komunikacijskih sposobnosti.